• วิธีการสมัครสมาชิก  เมื่อได้รับการยืนยันจากผู้สอนแล้ว ก็จะสามารถเข้าใช้งานในฐานะผู้เรียน  นักศึกษาจะต้องคลิกปุ่ม "Enroll Me" หรือ แจ้งผู้สอนดึงเข้ารายวิชา เพื่อเข้าเรียนวิชาที่ตนเองลงทะเบียนเรียนตามภาคเรียน

Skip ประเภทของรายวิชา